Ozren Maršić

Link na članak http://goo.gl/YZhxfX ( Večernji list , 20. prosinca 2012.)

Predsjednik Pescare: Ovo je zadnji posao s Hajdukom

Pescara je objavila da će platiti sve kako je dogovoreno, odnosno da preostale rate od Vukušićeva transfera vrijednog 3,7 milijuna eura stižu na naplatu 31. ožujka i 30. rujna sljedeće godine. Kada plati tih 800 tisuća eura, ispast će da je Pescara do sada za transfer Vukušića platila 2,3 milijuna eura, a u ožujku i rujnu treba još uplatiti po 700 tisuća eura. Brbićeva akcija dala je ploda za naplatu ovih 800 tisuća eura, ali dugoročno, to je bio čisti autogol. Na tržištu se igrači Hajduka baš i ne prodaju tako lako.