Link na članak http://goo.gl/ISLZAW ( Index , 19. travnja 2016.)

Burić konkurencija Zoranu Mamiću: Hajduk dobio menadžera engleskog tipa

”Ako nema nikoga drugoga, moram preuzeti tu funkciju”