Jurica Radić

Link na članak http://goo.gl/jthL2H ( Sportske Novosti , 24. ožujka 2016.)

Tommyjeva vizija jedina ima legimitet!

Istup Zorana Mamića bio je jasan i argumentiran, ostaje otvoreno pitanje koliko ga je aktualni Nadzorni odbor spreman pratiti. Tommy je jedini stavio svoj novac, uložio u Hajduk više od 50 milijuna kuna kroz sponzorstvo i dioničarstvo.