Vladimir Matijanić

Link na članak / ( Večernji list , 20. listopada 2012.)

Torcidin projekt neslavno će krahirati

Matijanic

Sjeta nije tržišna kategorija, ne donosi dividentu, niti omogućava bilo kakav probitak, a živimo u vremenu afirmiranja baš tih vrijednosti. Aktualni ostapbenderovski model ”ideje naše, benzin vaš” mora krahirati prije ili kasnije, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog manjka novca